خانه
چتباکس
سرگرمی
عکس
بازی
  سخنان ارزشمند بزرگان:
 
Roshanak عزیز کاربر برتر شد
 درجه: مدیر بخش
 تعداد رای: 20
تاپیک برتر این ماه
 عنوان: متن انتشار یافته توسط مهناز افشار درفیسبوک
 توضیح: مهناز افشار با انتشار پست زیر در صفحه شخصی اش در فیس بوک درباره برخی حاشیه های زندگی شخصی اش توضیح داد.

این انجمن با آمار بازدید و رتبه واقعی و بسیار ایده آل ، مکانی مناسب برای میزبانی تبلیغات شماست چرا که امروزه بسیاری از وبسایت ها با ساخت آمار تقلبی بازدید و رتبه باعث ایجاد نا امنی در فضای نت شده و با میزبانی تبلیغات آمار نامناسبی از بازدید کنندگان را به درخواست دهندگان تبلیغات منتقل کرده و در نتیجه قرار دادن تبلیغات در این وبسایت ها کاملا بیهوده میباشد ما با میزبانی تبلیغات در پلن های متنوع با قیمت های بسیار مناسب ، امکان دیده شدن شما توسط هزاران وبمستر در طول روز را فراهم نموده است

 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • مبلغ به ریال وارد شود, قبل از پرداخت لطفا با ما تماس بگیرید


  مبلغ:

  نام:

  ایمیل:

  توضیح:
  Smilies

  Explanation

  'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

  If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

  Smilie List

  What to Type
  Resulting Graphic
  Meaning
  • متفــــــــــــرقــــــــــــــه
  • srjsryjrthj
   shjrstjtrs
   shjrstjtrs
  • ylkri
   tudktuk
   tudktuk
  • eheqheq
   ethetqh
   ethetqh
  • :t16:
   t16
   t16
  • sfmfsmfmfsm
   gdmfmmf
   gdmfmmf
  • tjkteuk
   sstn
   sstn
  • ioy;oy8o
   gmkdtgm,
   gmkdtgm,
  • uyil,i
   ,y,y,
   ,y,y,
  • fsyjsryjrsjr
   sfmngfmfm
   sfmngfmfm
  • :t31:
   t31
   t31
  • rthethetahet
   rshjtehteh
   rshjtehteh
  • ukrukryu
   yfk,l.yrk,
   yfk,l.yrk,
  • :t6:
   t6
   t6
  • سلدفقدفدفد
   یبتقسئدقثدثفدفث
   یبتقسئدقثدثفدفث
  • tdyjdtyj
   dmjyy
   dmjyy
  • ,mdgj,gdj
   fgndgn
   fgndgn
  • :t17:
   t17
   t17
  • hfmsfhm sfh s
   sfjmsrmfhmfd
   sfjmsrmfhmfd
  • l,fy,l
   dhdstgdgs
   dhdstgdgs
  • o//puo./
   kl;h/i/i
   kl;h/i/i
  • egerghe
   eaghehgea
   eaghehgea
  • yjmtymnyt
   rsthnjrhn
   rsthnjrhn
  • msfhmsfmfhm
   dtkmdtm
   dtkmdtm
  • :t30:
   t30
   t30
  • rysjsrjrs
   dtjytdsj
   dtjytdsj
  • ryl,iri,
   fj,yiryi,
   fj,yiryi,
  • :t7:
   t7
   t7
  • i['[ii[o[
   io['o['/o['
   io['o['/o['
  • tuktuk
   gjkdtku
   gjkdtku
  • fsdbfbdfb
   fdabafsdbafb
   fdabafsdbafb
  • :t18:
   t18
   t18
  • fbeherqewrqerh
   sgnandgnadfadfb
   sgnandgnadfadfb
  • tehsrjr
   sgsGS
   sgsGS
  • :13573289151:
   13573289151
   13573289151
  • rtteherh
   hettehte
   hettehte
  • tsehrthb
   thtbh
   thtbh
  • gdj,gj,dg,
   jk,gj,gj,
   jk,gj,gj,
  • :t29:
   t29
   t29
  • /.ik/
   fj,kg.
   fj,kg.
  • rjrtjtrj
   ethethet
   ethethet
  • uy.;oy;
   u.kuo.
   u.kuo.
  • :t8:
   t8
   t8
  • gnssfnsgmnfgn
   asgngnbsgnfg
   asgngnbsgnfg
  • sacwa
   oup'puo'pu'
   oup'puo'pu'
  • dkry
   kglllllll
   kglllllll
  • fabfasdbfsdab
   dfbdfabfadb
   dfbdfabfadb
  • dgndanadnd
   dghadgnagn
   dghadgnagn
  • l;ogu;uo;
   tthetajrysj
   tthetajrysj
  • rgrwegrg
   dfgaegwr
   dfgaegwr
  • rjnrynh
   rynjrsjn
   rynjrsjn
  • hfk.j,g
   u.j,hf
   u.j,hf
  • :t28:
   t28
   t28
  • ugluoi
   safeawf
   safeawf
  • ryjrwyjryj
   rnjrysjry
   rnjrysjry
  • y,yu
   hj,y,
   hj,y,
  • hyl,ykudtu
   dfhmnhtm,rj,
   dfhmnhtm,rj,
  • :t9:
   t9
   t9
  • fhmdfhmdhhm
   dhgmdhmdhm
   dhgmdhmdhm
  • srjhtrk
   shsrthtr
   shsrthtr
  • ugl;ug
   vj,hj
   vj,hj
  • fdasbfsdbfb
   edbadfbfab
   edbadfbfab
  • :t20:
   t20
   t20
  • dnsdfnadn
   adbnbnn
   adbnbnn
  • ethethet
   ahrwteh
   ahrwteh
  • ufyk,yuj
   ujmfkyfu
   ujmfkyfu
  • fgbsbsb
   zvbdabab
   zvbdabab
  • :t27:
   t27
   t27
  • fy,yif,
   dsheab
   dsheab
  • rnrmryn
   rnrsntr
   rnrsntr
  • y,yk,,
   uk,i,,
   uk,i,,
  • fj,fyh,fj,j,
   fdnfhdmf,
   fdnfhdmf,
  • :t10:
   t10
   t10
  • ehethwethweth
   rthethethet
   rthethethet
  • uilkiylyl
   fdjnryjnrfy
   fdjnryjnrfy
  • i;'iyop;'i
   u;luo;
   u;luo;
  • dfabdafbf
   dbdabdf
   dbdabdf
  • :t21:
   t21
   t21
  • nfgngndgn
   cgnmfsngnsg
   cgnmfsngnsg
  • aethaethe
   aDFVaEGVs
   aDFVaEGVs
  • gwrgwg
   sfgsgsg
   sfgsgsg
  • dtuktujkt
   utmktudk
   utmktudk
  • sbsdbsdbs
   sfbsbsfdb
   sfbsbsfdb
  • :خ0خ0خ:
   خ0خ0خ
   خ0خ0خ
  • dhtmtumk
   dgarg
   dgarg
  • سقئدقغئدقس
   دقسدسقفدس
   دقسدسقفدس
  • tuktuktuk
   tuktuktuk
   tuktuktuk
  • fgngndd
   sndsgngn
   sndsgngn
  • :t11:
   t11
   t11
  • adhahaeheh
   adbhebaetbh
   adbhebaetbh
  • tshtrsrh
   shthtrsh
   shthtrsh
  • o;;;;;
   ugl;ugo;
   ugl;ugo;
  • rsnsnr
   snrsrn
   snrsrn
  • :t22:
   t22
   t22
  • fndgngdgng
   xvn sfnfgn
   xvn sfnfgn
  • tnerag
   fjnztgnd
   fjnztgnd
  • ehehe3h
   steheth
   steheth
  • tydmtym
   tymtydm
   tymtydm
  • gdjkgdkdk
   gdhkmgjkgjk
   gdhkmgjkgjk
  • :t1:
   t1
   t1
  • aregaerg
   cgjmkfj
   cgjmkfj
  • iuli6ylyl
   l;i;/io;
   l;i;/io;
  • rstjnryjm
   rsjnrst
   rsjnrst
  • dfhmfshmfhm
   fnmsfmfm
   fnmsfmfm
  • ethqeqqeheth
   ergheqhgqeh
   ergheqhgqeh
  • garwgreawg
   uitgklfyku
   uitgklfyku
  • il/li/
   il/ihl/
   il/ihl/
  • sgndgndgnsdgn
   fgnxfgngdn
   fgnxfgngdn
  • 356356
   56363
   56363
  • dhymtm
   dtyjmtdym
   dtyjmtdym
  • sfmsmsfmfsm
   sfmnfmsfm
   sfmnfmsfm
  • :t2:
   t2
   t2
  • o;'/op
   io;iop;ui
   io;iop;ui
  • i;pi;iop;
   sfjdgkj
   sfjdgkj
  • wrjjetjhet
   sryjrtrj
   sryjrtrj
  • : maaahdie :
   maaahdie
   maaahdie
  • sfnsgnsgnsfn
   fsnnsrnrsgn
   fsnnsrnrsgn
  • i;/puo;
   gm,ghkl,
   gm,ghkl,
  • aefae
   j;l/O:j:K
   j;l/O:j:K
  • i/i/i/
   ip/pi/i9p/
   ip/pi/i9p/
  • :t24:
   t24
   t24
  • gfnsgnsgn
   sfjnnsrgn
   sfjnnsrgn
  • hedabhd
   dh
   dh
  • dhahahe
   aehaeh
   aehaeh
  • tdyjmtyjmn
   ymddjm
   ymddjm
  • netqetn
   rnnten
   rnnten
  • :t3:
   t3
   t3
  • tjhsrthjh
   fsrtjtrsj
   fsrtjtrsj
  • tesheath
   earheh
   earheh
  • :t14:
   t14
   t14
  • atnaetnetntner
   etneatjneatnet
   etneatjneatnet
  • tyili.iu.
   uo.u.u
   uo.u.u
  • nmhfnmnfhn
   dgm hdm dtm
   dgm hdm dtm
  • fhjjfhjjhj
   dfffjfjdfj
   dfffjfjdfj
  • rsjrsjrtsj
   tstjte
   tstjte
  • tdyjtynty
   tdyjmtyty
   tdyjmtyty
  • dnadgnadnda
   anadndan
   anadndan
  • :t4:
   t4
   t4
  • tdjt5ktjk
   fshrtsh
   fshrtsh
  • gj,gj,jg,
   v,vnhj,
   v,vnhj,
  • earheh
   eraheah
   eraheah
  • :t15:
   t15
   t15
  • yuklyil
   sjrstj
   sjrstj
  • i.ti.ti.
   uio.ut.tu
   uio.ut.tu
  • :t26:
   t26
   t26
  • fndgngngn
   dfsbbnadg
   dfsbbnadg
  • :t32:
   t32
   t32
  • ترول
  • :jn8rie9y7m4x6v7d22c
   Jn8rie9y7m4x6v7d22c
   Jn8rie9y7m4x6v7d22c
  • :13572154601:
   13572154601
   13572154601
  • tkrtuktekjt
   sgnsjrtsjr
   sgnsjrtsjr
  • شثفئدقغ ئف
   غنوعیف غفئوقغئ
   غنوعیف غفئوقغئ
  • :ترول24:
   ترول24
   ترول24
  • :ek7gxmil6cmv69ew6qi
   Ek7gxmil6cmv69ew6qiz
   Ek7gxmil6cmv69ew6qiz
  • :watch-out:
   Watch Out
   Watch Out
  • :13573291811:
   13573291811
   13573291811
  • :Shaking:
   Shaking
   Shaking
  • :13544436731:
   13544436731
   13544436731
  • :تاتاتاتا:
   تاتاتاتا
   تاتاتاتا
  • dtkdtkjdt
   sghjan
   sghjan
  • :8h473yk8w34tu8ojnh:
   8h473yk8w34tu8ojnh
   8h473yk8w34tu8ojnh
  • :DudeComeOn:
   DudeComeOn
   DudeComeOn
  • :vvp53bbod4rfgbpeqj5
   Vvp53bbod4rfgbpeqj5
   Vvp53bbod4rfgbpeqj5
  • :13573290161:
   13573290161
   13573290161
  • :sad-i-know-that-fee
   Sad I Know That Feel Clean S
   Sad I Know That Feel Clean S
  • :ترول 20:
   ترول 20
   ترول 20
  • :13536926872:
   13536926872
   13536926872
  • gj,khjdagha
   gjk.fykh.,h
   gjk.fykh.,h
  • بتقغتقغتنق
   ستقغستقتقغت
   ستقغستقتقغت
  • :ترول27:
   ترول27
   ترول27
  • :disgusted-oh-god-wh
   Disgusted Oh God Why S
   Disgusted Oh God Why S
  • :v8ox6r22fqjppdgz98j
   V8ox6r22fqjppdgz98je
   V8ox6r22fqjppdgz98je
  • :ترول 18:
   ترول 18
   ترول 18
  • :happy-awww-s:
   Happy Awww S
   Happy Awww S
  • :1000000001 (233):
   1000000001 (233)
   1000000001 (233)
  • dmjhdfmdhfm
   dghmdtgmdghm
   dghmdtgmdghm
  • :5:
   5
   5
  • :challenge-denied!:
   Challenge Denied!
   Challenge Denied!
  • :ترول 12:
   ترول 12
   ترول 12
  • :13572170641:
   13572170641
   13572170641
  • :Picture1(1):
   Picture1(1)
   Picture1(1)
  • :1000000001 (171):
   1000000001 (171)
   1000000001 (171)
  • :5:
   5
   5
  • :cereal-guy:
   Cereal Guy
   Cereal Guy
  • :Untitled:
   Untitled
   Untitled
  • :YoureTheMan:
   YoureTheMan
   YoureTheMan
  • :Pfftch:
   Pfftch
   Pfftch
  • :27jwq4duot0cmybh2ey
   27jwq4duot0cmybh2ey
   27jwq4duot0cmybh2ey
  • :GirlFapFap:
   GirlFapFap
   GirlFapFap
  • :9049:
   9049
   9049
  • :klegliekgvq:
   klegliekgvq
   klegliekgvq
  • :4:
   4
   4
  • :b653qraas6wz8zvbkz:
   B653qraas6wz8zvbkz
   B653qraas6wz8zvbkz
  • :ترول 19:
   ترول 19
   ترول 19
  • :you-what-you-have-d
   You What You Have Done
   You What You Have Done
  • :p5c9ou6ltskmcflv6ta
   P5c9ou6ltskmcflv6ta5
   P5c9ou6ltskmcflv6ta5
  • :24:
   24
   24
  • :43:
   43
   43
  • :ترول25:
   ترول25
   ترول25
  • :avfv936gj9gtnejucpu
   Avfv936gj9gtnejucpu
   Avfv936gj9gtnejucpu
  • :troll-melvin-s:
   Troll Melvin S
   Troll Melvin S
  • :ym92u1xscgogwauzsj4
   Ym92u1xscgogwauzsj4
   Ym92u1xscgogwauzsj4
  • :okay-sad-shadow-s:
   Okay Sad Shadow S
   Okay Sad Shadow S
  • :22:
   22
   22
  • :fyztiakrjrn84n15r3:
   Fyztiakrjrn84n15r3
   Fyztiakrjrn84n15r3
  • :37k6gbu303jach6rjpm
   37k6gbu303jach6rjpm
   37k6gbu303jach6rjpm
  • :ترول 14:
   ترول 14
   ترول 14
  • :1p3txs1jne21cspai7v
   1p3txs1jne21cspai7v
   1p3txs1jne21cspai7v
  • :as08ir0kyceucw7b04d
   As08ir0kyceucw7b04d1
   As08ir0kyceucw7b04d1
  • :tqjra4mkno9pzbdcrv1
   Tqjra4mkno9pzbdcrv1e
   Tqjra4mkno9pzbdcrv1e
  • :17gluxn6n55y9j4k7o:
   17gluxn6n55y9j4k7o
   17gluxn6n55y9j4k7o
  • :NO:
   NO
   NO
  • :21:
   21
   21
  • :xn8bzjcloyns9ex9ehf
   Xn8bzjcloyns9ex9ehfi
   Xn8bzjcloyns9ex9ehfi
  • :Angry:
   Angry
   Angry
  • :tjhe3po8m8ok8f3u3b1
   Tjhe3po8m8ok8f3u3b1l (2)
   Tjhe3po8m8ok8f3u3b1l (2)
  • :m:
   M
   M
  • :13572164501:
   13572164501
   13572164501
  • :ترول 21:
   ترول 21
   ترول 21
  • :FemaleRetarded:
   FemaleRetarded
   FemaleRetarded
  • :xcas8j64af6jwwcz855
   Xcas8j64af6jwwcz855i
   Xcas8j64af6jwwcz855i
  • :3618628982787319335
   36186289827873193359
   36186289827873193359
  • :tjaenwd658wjs320m:
   Tjaenwd658wjs320m
   Tjaenwd658wjs320m
  • :ترول23:
   ترول23
   ترول23
  • :13572158033:
   13572158033
   13572158033
  • :10miytviuqc4afsn9kf
   10miytviuqc4afsn9kf
   10miytviuqc4afsn9kf
  • :FemaleRage:
   FemaleRage
   FemaleRage
  • :WhyWithHands:
   WhyWithHands
   WhyWithHands
  • :13574946191:
   13574946191
   13574946191
  • :SoMuchWin:
   SoMuchWin
   SoMuchWin
  • یاهو
  • asbasbfa
   fbfbaf
   fbfbaf
  • :یاهوو1:
   یاهوو1
   یاهوو1
  • :t5:
   t5
   t5
  • :وای7:
   وای7
   وای7
  • dafbab
   sdfbaef
   sdfbaef
  • fmkyukyu
   gthtedbh
   gthtedbh
  • rrewgrhg
   eeer
   eeer
  • tukdtuek
   gmfm
   gmfm
  • aetbebtw
   sberabeb
   sberabeb
  • dgabndgan
   gdbna
   gdbna
  • dfbafsbsfvb
   dafbsdfab
   dafbsdfab
  • afsdbsafb
   dfbafsdb
   dfbafsdb
  • etheth
   rsyjrsj
   rsyjrsj
  • :وای15:
   وای15
   وای15
  • fasbsfbfs
   fbafbfsb
   fbafbfsb
  • :وای11:
   وای11
   وای11
  • :وای5:
   وای5
   وای5
  • sngdndg
   dgnsean
   dgnsean
  • erherherh
   erhwerhreh
   erhwerhreh
  • rstjrtj
   srjrsyj
   srjrsyj
  • thwethetw
   rththt
   rththt
  • dgngn
   gng
   gng
  • asbsab
   asfbsfbb
   asfbsfbb
  • :وای14:
   وای14
   وای14
  • :یاهوو13:
   یاهوو13
   یاهوو13
  • dgnanafd
   sgnaenaetn
   sgnaenaetn
  • sbsbsbfs
   sfbsbsf
   sfbsbsf
  • :وای4:
   وای4
   وای4
  • dbfsbsf
   adfbnafdbnf
   adfbnafdbnf
  • erheherh
   eheherh
   eheherh
  • ydjryj
   tdmkyr
   tdmkyr
  • sgngrn
   gsetan
   gsetan
  • fsabsfb
   fbabsfa
   fbabsfa
  • :وای13:
   وای13
   وای13
  • :یاهوو12:
   یاهوو12
   یاهوو12
  • :یاهوو11:
   یاهوو11
   یاهوو11
  • dafnbdn
   sdgnand
   sdgnand
  • sabsfbsb
   sfvbsfbsf
   sfvbsfbsf
  • :وای3:
   وای3
   وای3
  • sgngd
   srtntt
   srtntt
  • etheheth
   tehetheh
   tehetheh
  • utk,utk
   tuktuk
   tuktuk
  • :t19:
   t19
   t19
  • fgngfn
   g mhm
   g mhm
  • sfabsfabs
   safbsfbasf
   safbsfbasf
  • :وای12:
   وای12
   وای12
  • :یاهوو6:
   یاهوو6
   یاهوو6
  • dshetheth
   htetheth
   htetheth
  • dffadfa
   debdabf
   debdabf
  • :وای9:
   وای9
   وای9
  • srtjnatjneat
   rtmnrjr
   rtmnrjr
  • etheheh
   etheaheth
   etheaheth
  • dmhm
   gdhm,hfm,
   gdhm,hfm,
  • :وای:
   وای
   وای
  • fsnrgan
   sfnrgn
   sfnrgn
  • dndndf
   dzgdbnd
   dzgdbnd
  • :یاهوو25:
   یاهوو25
   یاهوو25
  • asbsfbsb
   fabasfbsaf
   fabasfbsaf
  • :یاهوو5:
   یاهوو5
   یاهوو5
  • dafbsfadb
   dzvbdfab
   dzvbdfab
  • sgngsn
   snrggns
   snrggns
  • dbndnb
   gsndgnadn
   gsndgnadn
  • sndgnsn
   fgns
   fgns
  • ghdm,dhgm,
   gdhm,fgm,
   gdhm,fgm,
  • rnrtn
   stgnhrnt
   stgnhrnt
  • sfafsbab
   fbafbsfbfas
   fbafbsfbfas
  • edaeghergh
   sgraethet
   sgraethet
  • fsbasfb
   fbaffb
   fbaffb
  • :وای8:
   وای8
   وای8
  • :وای2:
   وای2
   وای2
  • sgnagndg
   dsbaebaeb
   dsbaebaeb
  • fgngngd
   dfnrsnsg
   dfnrsnsg
  • dgh,hdgm,
   gj,gdh,
   gj,gdh,
  • safbsfabsfa
   fbasfbasfb
   fbasfbasfb
  • :یاهوو4:
   یاهوو4
   یاهوو4
  • الئاسبئبائ
   عغنمعععمع
   عغنمعععمع
  • edbfsabf
   barbar
   barbar
  • sbvsbsb
   sbsfbsfb
   sbsfbsfb
  • :یاهوو8:
   یاهوو8
   یاهوو8
  • :t12:
   t12
   t12
  • sngngn
   fsnfgfg
   fsnfgfg
  • sdgndgandagn
   dafhdgn
   dafhdgn
  • l;jOJ/:L
   lj.lj/
   lj.lj/
  • ghd,gdh,
   gf,gd,h
   gf,gd,h
  • :t23:
   t23
   t23
  • :یاهوو35:
   یاهوو35
   یاهوو35
  • :یاهوو22:
   یاهوو22
   یاهوو22
  • sbasbsfab
   fbsfbasfb
   fbsfbasfb
  • قستسقفتق
   سقغتسقتا
   سقغتسقتا
  • :وای6:
   وای6
   وای6
  • adfbfs
   arbhaer
   arbhaer
  • arwehwr
   adfnae
   adfnae
  • :وای10:
   وای10
   وای10
  • uy,u,
   f,,u,
   f,,u,
  • :یاهوو9:
   یاهوو9
   یاهوو9
  • f f n
   fn fgn
   fn fgn
  • dahehe
   adbhetah
   adbhetah
  • g,gf,
   jf,j,gj,
   jf,j,gj,
  • fabfabf
   fbafbfab
   fbafbfab
  • :یاهوو3:
   یاهوو3
   یاهوو3
  • sdgneabnafdn
   fdnaenen
   fdnaenen
  • io;uiop;iopu.;
   sfhnsrnjr
   sfhnsrnjr
  • erhrewhreh
   eher
   eher
  • bnaebeabdg
   dagnetbne
   dagnetbne
  • :وای1:
   وای1
   وای1
  • hmdgm
   fsnn
   fsnn
  • iyluitgl,iu
   rshtjrsk
   rshtjrsk
  • adfbfsdbnfs
   zcgdafb
   zcgdafb
  • ip'pio'ip
   fj,
   fj,
  • fsbasfbsfa
   ffbasdbasf
   ffbasdbasf
  • rjrthjrt
   fsnjrsyn
   fsnjrsyn
  • :یاهوو10:
   یاهوو10
   یاهوو10
  • :t25:
   t25
   t25
  • :یاهوو:
   یاهوو
   یاهوو
  • fasbasfbfsa
   fbafbfsa
   fbafbfsa
  • :یاهوو2:
   یاهوو2
   یاهوو2
  • adfbfsdbs
   adfbafdb
   adfbafdb
  • erherghehr
   ehreherh
   ehreherh
  • sehnwteh
   afsdbafb
   afsdbafb
  • dhdahaddh
   shadg
   shadg
  • dtgethn
   tseheth
   tseheth
  • rrrerere
   hghghn
   hghghn
  • danbdandn
   gbndgandag
   gbndgandag
  • sfbasb
   sdfabsfb
   sdfabsfb
  • rjrwyj
   rryjr
   rryjr
  • :یاهوو14:
   یاهوو14
   یاهوو14
  • :15:
   15
   15
  • :47:
   47
   47
  • :110:
   110
   110
  • :3:
   3
   3
  • :36:
   36
   36
  • :71:
   71
   71
  • :14:
   14
   14
  • :46:
   46
   46
  • :109:
   109
   109
  • :(
   2
   2
  • :70:
   70
   70
  • @@
   24
   24
  • :13:
   13
   13
  • :45:
   45
   45
  • :106:
   106
   106
  • :)
   1
   1
  • :23:
   23
   23
  • :12:
   12
   12
  • :44:
   44
   44
  • :105:
   105
   105
  • :68:
   68
   68
  • :|
   22
   22
  • :57:
   57
   57
  • :*
   11
   11
  • :67:
   67
   67
  • :))
   21
   21
  • مرنتقنمثرت
   10
   10
  • :42:
   42
   42
  • :103:
   103
   103
  • :31:
   31
   31
  • :66:
   66
   66
  • :((
   20
   20
  • :9:
   9
   9
  • :41:
   41
   41
  • :102:
   102
   102
  • :8:
   8
   8
  • :29:
   29
   29
  • :53:
   53
   53
  • :113:
   113
   113
  • :7:
   7
   7
  • :39:
   39
   39
  • :78:
   78
   78
  • :63:
   63
   63
  • :17:
   17
   17
  • :112:
   112
   112
  • :77:
   77
   77
  • :62:
   62
   62
  • :16:
   16
   16
  • :48:
   48
   48
  • :111:
   111
   111
  • :دی
   4
   4
  • :37:
   37
   37