خانه
چتباکس
سرگرمی
عکس
بازی
  سخنان ارزشمند بزرگان:
 
Roshanak عزیز کاربر برتر شد
 درجه: مدیر بخش
 تعداد رای: 20
تاپیک برتر این ماه
 عنوان: متن انتشار یافته توسط مهناز افشار درفیسبوک
 توضیح: مهناز افشار با انتشار پست زیر در صفحه شخصی اش در فیس بوک درباره برخی حاشیه های زندگی شخصی اش توضیح داد.

این انجمن با آمار بازدید و رتبه واقعی و بسیار ایده آل ، مکانی مناسب برای میزبانی تبلیغات شماست چرا که امروزه بسیاری از وبسایت ها با ساخت آمار تقلبی بازدید و رتبه باعث ایجاد نا امنی در فضای نت شده و با میزبانی تبلیغات آمار نامناسبی از بازدید کنندگان را به درخواست دهندگان تبلیغات منتقل کرده و در نتیجه قرار دادن تبلیغات در این وبسایت ها کاملا بیهوده میباشد ما با میزبانی تبلیغات در پلن های متنوع با قیمت های بسیار مناسب ، امکان دیده شدن شما توسط هزاران وبمستر در طول روز را فراهم نموده است

 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • بنر در ناوبار قیمت 30 روز اجاره این پلن فقط 15 هزار تومان 468x60
 • مبلغ به ریال وارد شود, قبل از پرداخت لطفا با ما تماس بگیرید


  مبلغ:

  نام:

  ایمیل:

  توضیح:
  Smilies

  Explanation

  'Smilies' are small graphical images that can be used to convey an emotion or feeling. If you have used email or internet chat, you are likely familiar with the smilie concept. Certain standard strings are automatically converted into smilies. Try twisting your head on one side if you do not 'get' smilies; using a bit of imagination should reveal a face of some description.

  If you want to disable smilies in a post that you make, you can select the 'Disable Smilies' option when posting. This is particularly useful if you are posting program code and you do not want ;) converted to a smilie face!

  Smilie List

  What to Type
  Resulting Graphic
  Meaning
  • متفــــــــــــرقــــــــــــــه
  • tdyjtynty
   tdyjmtyty
   tdyjmtyty
  • msfhmsfmfhm
   dtkmdtm
   dtkmdtm
  • fhjjfhjjhj
   dfffjfjdfj
   dfffjfjdfj
  • tuktuk
   gjkdtku
   gjkdtku
  • fgngndd
   sndsgngn
   sndsgngn
  • :t4:
   t4
   t4
  • fy,yif,
   dsheab
   dsheab
  • eheqheq
   ethetqh
   ethetqh
  • i.ti.ti.
   uio.ut.tu
   uio.ut.tu
  • fbeherqewrqerh
   sgnandgnadfadfb
   sgnandgnadfadfb
  • :t17:
   t17
   t17
  • garwgreawg
   uitgklfyku
   uitgklfyku
  • rysjsrjrs
   dtjytdsj
   dtjytdsj
  • ylkri
   tudktuk
   tudktuk
  • gdj,gj,dg,
   jk,gj,gj,
   jk,gj,gj,
  • :t32:
   t32
   t32
  • dkry
   kglllllll
   kglllllll
  • dfhmfshmfhm
   fnmsfmfm
   fnmsfmfm
  • سلدفقدفدفد
   یبتقسئدقثدثفدفث
   یبتقسئدقثدثفدفث
  • :t6:
   t6
   t6
  • dhtmtumk
   dgarg
   dgarg
  • egerghe
   eaghehgea
   eaghehgea
  • uyil,i
   ,y,y,
   ,y,y,
  • dgndanadnd
   dghadgnagn
   dghadgnagn
  • :t18:
   t18
   t18
  • i;/puo;
   gm,ghkl,
   gm,ghkl,
  • rjrtjtrj
   ethethet
   ethethet
  • ukrukryu
   yfk,l.yrk,
   yfk,l.yrk,
  • hfk.j,g
   u.j,hf
   u.j,hf
  • :t31:
   t31
   t31
  • ugl;ug
   vj,hj
   vj,hj
  • wrjjetjhet
   sryjrtrj
   sryjrtrj
  • gnssfnsgmnfgn
   asgngnbsgnfg
   asgngnbsgnfg
  • :t7:
   t7
   t7
  • aregaerg
   cgjmkfj
   cgjmkfj
  • rtteherh
   hettehte
   hettehte
  • yjmtymnyt
   rsthnjrhn
   rsthnjrhn
  • dnsdfnadn
   adbnbnn
   adbnbnn
  • :t20:
   t20
   t20
  • tjkteuk
   sstn
   sstn
  • ryjrwyjryj
   rnjrysjry
   rnjrysjry
  • ryl,iri,
   fj,yiryi,
   fj,yiryi,
  • fgbsbsb
   zvbdabab
   zvbdabab
  • :t30:
   t30
   t30
  • i;'iyop;'i
   u;luo;
   u;luo;
  • fsdbfbdfb
   fdabafsdbafb
   fdabafsdbafb
  • fhmdfhmdhhm
   dhgmdhmdhm
   dhgmdhmdhm
  • :t8:
   t8
   t8
  • o;'/op
   io;iop;ui
   io;iop;ui
  • rgrwegrg
   dfgaegwr
   dfgaegwr
  • tsehrthb
   thtbh
   thtbh
  • nfgngndgn
   cgnmfsngnsg
   cgnmfsngnsg
  • :t21:
   t21
   t21
  • l,fy,l
   dhdstgdgs
   dhdstgdgs
  • rnrmryn
   rnrsntr
   rnrsntr
  • uy.;oy;
   u.kuo.
   u.kuo.
  • sbsdbsdbs
   sfbsbsfdb
   sfbsbsfdb
  • :t29:
   t29
   t29
  • o;;;;;
   ugl;ugo;
   ugl;ugo;
  • fabfasdbfsdab
   dfbdfabfadb
   dfbdfabfadb
  • ehethwethweth
   rthethethet
   rthethethet
  • :t9:
   t9
   t9
  • tdjt5ktjk
   fshrtsh
   fshrtsh
  • ethethet
   ahrwteh
   ahrwteh
  • rjnrynh
   rynjrsjn
   rynjrsjn
  • fndgngdgng
   xvn sfnfgn
   xvn sfnfgn
  • :t22:
   t22
   t22
  • tehsrjr
   sgsGS
   sgsGS
  • سقئدقغئدقس
   دقسدسقفدس
   دقسدسقفدس
  • y,yu
   hj,y,
   hj,y,
  • gdjkgdkdk
   gdhkmgjkgjk
   gdhkmgjkgjk
  • :t28:
   t28
   t28
  • aefae
   j;l/O:j:K
   j;l/O:j:K
  • fdasbfsdbfb
   edbadfbfab
   edbadfbfab
  • adhahaeheh
   adbhebaetbh
   adbhebaetbh
  • :t10:
   t10
   t10
  • tdyjdtyj
   dmjyy
   dmjyy
  • gwrgwg
   sfgsgsg
   sfgsgsg
  • ufyk,yuj
   ujmfkyfu
   ujmfkyfu
  • sgndgndgnsdgn
   fgnxfgngdn
   fgnxfgngdn
  • :t24:
   t24
   t24
  • l;ogu;uo;
   tthetajrysj
   tthetajrysj
  • iuli6ylyl
   l;i;/io;
   l;i;/io;
  • y,yk,,
   uk,i,,
   uk,i,,
  • sfmsmsfmfsm
   sfmnfmsfm
   sfmnfmsfm
  • :t27:
   t27
   t27
  • yuklyil
   sjrstj
   sjrstj
  • dfabdafbf
   dbdabdf
   dbdabdf
  • ethqeqqeheth
   ergheqhgqeh
   ergheqhgqeh
  • :t11:
   t11
   t11
  • i['[ii[o[
   io['o['/o['
   io['o['/o['
  • ehehe3h
   steheth
   steheth
  • :13573289151:
   13573289151
   13573289151
  • dtuktujkt
   utmktudk
   utmktudk
  • gfnsgnsgn
   sfjnnsrgn
   sfjnnsrgn
  • :t26:
   t26
   t26
  • aethaethe
   aDFVaEGVs
   aDFVaEGVs
  • i;pi;iop;
   sfjdgkj
   sfjdgkj
  • tuktuktuk
   tuktuktuk
   tuktuktuk
  • netqetn
   rnnten
   rnnten
  • :خ0خ0خ:
   خ0خ0خ
   خ0خ0خ
  • ioy;oy8o
   gmkdtgm,
   gmkdtgm,
  • rsnsnr
   snrsrn
   snrsrn
  • sfnsgnsgnsfn
   fsnnsrnrsgn
   fsnnsrnrsgn
  • : maaahdie :
   maaahdie
   maaahdie
  • sacwa
   oup'puo'pu'
   oup'puo'pu'
  • dhahahe
   aehaeh
   aehaeh
  • tydmtym
   tymtydm
   tymtydm
  • nmhfnmnfhn
   dgm hdm dtm
   dgm hdm dtm
  • tnerag
   fjnztgnd
   fjnztgnd
  • tjhsrthjh
   fsrtjtrsj
   fsrtjtrsj
  • rstjnryjm
   rsjnrst
   rsjnrst
  • dnadgnadnda
   anadndan
   anadndan
  • :t1:
   t1
   t1
  • o//puo./
   kl;h/i/i
   kl;h/i/i
  • il/li/
   il/ihl/
   il/ihl/
  • atnaetnetntner
   etneatjneatnet
   etneatjneatnet
  • :t14:
   t14
   t14
  • srjhtrk
   shsrthtr
   shsrthtr
  • rsjrsjrtsj
   tstjte
   tstjte
  • dhymtm
   dtyjmtdym
   dtyjmtdym
  • fndgngngn
   dfsbbnadg
   dfsbbnadg
  • 356356
   56363
   56363
  • gj,gj,jg,
   v,vnhj,
   v,vnhj,
  • hyl,ykudtu
   dfhmnhtm,rj,
   dfhmnhtm,rj,
  • :t2:
   t2
   t2
  • /.ik/
   fj,kg.
   fj,kg.
  • tesheath
   earheh
   earheh
  • i/i/i/
   ip/pi/i9p/
   ip/pi/i9p/
  • sfmfsmfmfsm
   gdmfmmf
   gdmfmmf
  • :t15:
   t15
   t15
  • uilkiylyl
   fdjnryjnrfy
   fdjnryjnrfy
  • srjsryjrthj
   shjrstjtrs
   shjrstjtrs
  • tdyjmtyjmn
   ymddjm
   ymddjm
  • fsyjsryjrsjr
   sfmngfmfm
   sfmngfmfm
  • hedabhd
   dh
   dh
  • ,mdgj,gdj
   fgndgn
   fgndgn
  • fj,fyh,fj,j,
   fdnfhdmf,
   fdnfhdmf,
  • :t3:
   t3
   t3
  • ugluoi
   safeawf
   safeawf
  • earheh
   eraheah
   eraheah
  • tyili.iu.
   uo.u.u
   uo.u.u
  • hfmsfhm sfh s
   sfjmsrmfhmfd
   sfjmsrmfhmfd
  • :t16:
   t16
   t16
  • tshtrsrh
   shthtrsh
   shthtrsh
  • rthethetahet
   rshjtehteh
   rshjtehteh
  • ترول
  • dtkdtkjdt
   sghjan
   sghjan
  • :ym92u1xscgogwauzsj4
   Ym92u1xscgogwauzsj4
   Ym92u1xscgogwauzsj4
  • :sad-i-know-that-fee
   Sad I Know That Feel Clean S
   Sad I Know That Feel Clean S
  • :1p3txs1jne21cspai7v
   1p3txs1jne21cspai7v
   1p3txs1jne21cspai7v
  • :happy-awww-s:
   Happy Awww S
   Happy Awww S
  • :13536926872:
   13536926872
   13536926872
  • :avfv936gj9gtnejucpu
   Avfv936gj9gtnejucpu
   Avfv936gj9gtnejucpu
  • :v8ox6r22fqjppdgz98j
   V8ox6r22fqjppdgz98je
   V8ox6r22fqjppdgz98je
  • gj,khjdagha
   gjk.fykh.,h
   gjk.fykh.,h
  • :17gluxn6n55y9j4k7o:
   17gluxn6n55y9j4k7o
   17gluxn6n55y9j4k7o
  • :ترول 18:
   ترول 18
   ترول 18
  • :klegliekgvq:
   klegliekgvq
   klegliekgvq
  • :GirlFapFap:
   GirlFapFap
   GirlFapFap
  • :1000000001 (233):
   1000000001 (233)
   1000000001 (233)
  • :as08ir0kyceucw7b04d
   As08ir0kyceucw7b04d1
   As08ir0kyceucw7b04d1
  • :ترول 12:
   ترول 12
   ترول 12
  • dmjhdfmdhfm
   dghmdtgmdghm
   dghmdtgmdghm
  • :ترول 21:
   ترول 21
   ترول 21
  • :Picture1(1):
   Picture1(1)
   Picture1(1)
  • :ترول 14:
   ترول 14
   ترول 14
  • :fyztiakrjrn84n15r3:
   Fyztiakrjrn84n15r3
   Fyztiakrjrn84n15r3
  • :1000000001 (171):
   1000000001 (171)
   1000000001 (171)
  • :Angry:
   Angry
   Angry
  • :Untitled:
   Untitled
   Untitled
  • :27jwq4duot0cmybh2ey
   27jwq4duot0cmybh2ey
   27jwq4duot0cmybh2ey
  • :10miytviuqc4afsn9kf
   10miytviuqc4afsn9kf
   10miytviuqc4afsn9kf
  • :Pfftch:
   Pfftch
   Pfftch
  • :تاتاتاتا:
   تاتاتاتا
   تاتاتاتا
  • :FemaleRetarded:
   FemaleRetarded
   FemaleRetarded
  • :9049:
   9049
   9049
  • :3618628982787319335
   36186289827873193359
   36186289827873193359
  • :ترول 19:
   ترول 19
   ترول 19
  • :24:
   24
   24
  • :ترول24:
   ترول24
   ترول24
  • :p5c9ou6ltskmcflv6ta
   P5c9ou6ltskmcflv6ta5
   P5c9ou6ltskmcflv6ta5
  • :FemaleRage:
   FemaleRage
   FemaleRage
  • :43:
   43
   43
  • :13574946191:
   13574946191
   13574946191
  • :troll-melvin-s:
   Troll Melvin S
   Troll Melvin S
  • :8h473yk8w34tu8ojnh:
   8h473yk8w34tu8ojnh
   8h473yk8w34tu8ojnh
  • :okay-sad-shadow-s:
   Okay Sad Shadow S
   Okay Sad Shadow S
  • :22:
   22
   22
  • :ek7gxmil6cmv69ew6qi
   Ek7gxmil6cmv69ew6qiz
   Ek7gxmil6cmv69ew6qiz
  • :37k6gbu303jach6rjpm
   37k6gbu303jach6rjpm
   37k6gbu303jach6rjpm
  • :13573291811:
   13573291811
   13573291811
  • :tqjra4mkno9pzbdcrv1
   Tqjra4mkno9pzbdcrv1e
   Tqjra4mkno9pzbdcrv1e
  • :ترول27:
   ترول27
   ترول27
  • :NO:
   NO
   NO
  • :21:
   21
   21
  • :DudeComeOn:
   DudeComeOn
   DudeComeOn
  • :xn8bzjcloyns9ex9ehf
   Xn8bzjcloyns9ex9ehfi
   Xn8bzjcloyns9ex9ehfi
  • :13573290161:
   13573290161
   13573290161
  • :tjhe3po8m8ok8f3u3b1
   Tjhe3po8m8ok8f3u3b1l (2)
   Tjhe3po8m8ok8f3u3b1l (2)
  • :5:
   5
   5
  • :m:
   M
   M
  • :13572164501:
   13572164501
   13572164501
  • :disgusted-oh-god-wh
   Disgusted Oh God Why S
   Disgusted Oh God Why S
  • :xcas8j64af6jwwcz855
   Xcas8j64af6jwwcz855i
   Xcas8j64af6jwwcz855i
  • شثفئدقغ ئف
   غنوعیف غفئوقغئ
   غنوعیف غفئوقغئ
  • :13572170641:
   13572170641
   13572170641
  • :tjaenwd658wjs320m:
   Tjaenwd658wjs320m
   Tjaenwd658wjs320m
  • :5:
   5
   5
  • :ترول23:
   ترول23
   ترول23
  • :13572158033:
   13572158033
   13572158033
  • :challenge-denied!:
   Challenge Denied!
   Challenge Denied!
  • :WhyWithHands:
   WhyWithHands
   WhyWithHands
  • بتقغتقغتنق
   ستقغستقتقغت
   ستقغستقتقغت
  • :YoureTheMan:
   YoureTheMan
   YoureTheMan
  • :SoMuchWin:
   SoMuchWin
   SoMuchWin
  • :4:
   4
   4
  • :jn8rie9y7m4x6v7d22c
   Jn8rie9y7m4x6v7d22c
   Jn8rie9y7m4x6v7d22c
  • :13572154601:
   13572154601
   13572154601
  • :cereal-guy:
   Cereal Guy
   Cereal Guy
  • :watch-out:
   Watch Out
   Watch Out
  • tkrtuktekjt
   sgnsjrtsjr
   sgnsjrtsjr
  • :you-what-you-have-d
   You What You Have Done
   You What You Have Done
  • :Shaking:
   Shaking
   Shaking
  • :ترول25:
   ترول25
   ترول25
  • :ترول 20:
   ترول 20
   ترول 20
  • :13544436731:
   13544436731
   13544436731
  • :b653qraas6wz8zvbkz:
   B653qraas6wz8zvbkz
   B653qraas6wz8zvbkz
  • :vvp53bbod4rfgbpeqj5
   Vvp53bbod4rfgbpeqj5
   Vvp53bbod4rfgbpeqj5
  • یاهو
  • dgnanafd
   sgnaenaetn
   sgnaenaetn
  • asbsab
   asfbsfbb
   asfbsfbb
  • :یاهوو13:
   یاهوو13
   یاهوو13
  • :یاهوو14:
   یاهوو14
   یاهوو14
  • ip'pio'ip
   fj,
   fj,
  • dbfsbsf
   adfbnafdbnf
   adfbnafdbnf
  • sbsbsbfs
   sfbsbsf
   sfbsbsf
  • :وای7:
   وای7
   وای7
  • :وای15:
   وای15
   وای15
  • erheherh
   eheherh
   eheherh
  • ydjryj
   tdmkyr
   tdmkyr
  • sgngrn
   gsetan
   gsetan
  • dafnbdn
   sdgnand
   sdgnand
  • fsabsfb
   fbabsfa
   fbabsfa
  • :یاهوو12:
   یاهوو12
   یاهوو12
  • io;uiop;iopu.;
   sfhnsrnjr
   sfhnsrnjr
  • sabsfbsb
   sfvbsfbsf
   sfvbsfbsf
  • :وای5:
   وای5
   وای5
  • :وای14:
   وای14
   وای14
  • sgngd
   srtntt
   srtntt
  • etheheth
   tehetheh
   tehetheh
  • utk,utk
   tuktuk
   tuktuk
  • fgngfn
   g mhm
   g mhm
  • dshetheth
   htetheth
   htetheth
  • sfabsfabs
   safbsfbasf
   safbsfbasf
  • :یاهوو6:
   یاهوو6
   یاهوو6
  • fmkyukyu
   gthtedbh
   gthtedbh
  • dffadfa
   debdabf
   debdabf
  • :وای4:
   وای4
   وای4
  • :وای13:
   وای13
   وای13
  • srtjnatjneat
   rtmnrjr
   rtmnrjr
  • etheheh
   etheaheth
   etheaheth
  • dmhm
   gdhm,hfm,
   gdhm,hfm,
  • :وای:
   وای
   وای
  • fsnrgan
   sfnrgn
   sfnrgn
  • dafbsfadb
   dzvbdfab
   dzvbdfab
  • asbsfbsb
   fabasfbsaf
   fabasfbsaf
  • :یاهوو5:
   یاهوو5
   یاهوو5
  • :یاهوو11:
   یاهوو11
   یاهوو11
  • iyluitgl,iu
   rshtjrsk
   rshtjrsk
  • sgngsn
   snrggns
   snrggns
  • :وای3:
   وای3
   وای3
  • :وای12:
   وای12
   وای12
  • dbndnb
   gsndgnadn
   gsndgnadn
  • sndgnsn
   fgns
   fgns
  • ghdm,dhgm,
   gdhm,fgm,
   gdhm,fgm,
  • rnrtn
   stgnhrnt
   stgnhrnt
  • edaeghergh
   sgraethet
   sgraethet
  • sfafsbab
   fbafbsfbfas
   fbafbsfbfas
  • rrrerere
   hghghn
   hghghn
  • fsbasfb
   fbaffb
   fbaffb
  • :یاهوو8:
   یاهوو8
   یاهوو8
  • dhdahaddh
   shadg
   shadg
  • :وای11:
   وای11
   وای11
  • sgnagndg
   dsbaebaeb
   dsbaebaeb
  • fgngngd
   dfnrsnsg
   dfnrsnsg
  • dgh,hdgm,
   gj,gdh,
   gj,gdh,
  • :یاهوو25:
   یاهوو25
   یاهوو25
  • rjrthjrt
   fsnjrsyn
   fsnjrsyn
  • edbfsabf
   barbar
   barbar
  • safbsfabsfa
   fbasfbasfb
   fbasfbasfb
  • :یاهوو4:
   یاهوو4
   یاهوو4
  • dndndf
   dzgdbnd
   dzgdbnd
  • sbvsbsb
   sbsfbsfb
   sbsfbsfb
  • :یاهوو9:
   یاهوو9
   یاهوو9
  • bnaebeabdg
   dagnetbne
   dagnetbne
  • :وای2:
   وای2
   وای2
  • :وای9:
   وای9
   وای9
  • sngngn
   fsnfgfg
   fsnfgfg
  • sdgndgandagn
   dafhdgn
   dafhdgn
  • ghd,gdh,
   gf,gd,h
   gf,gd,h
  • :یاهوو35:
   یاهوو35
   یاهوو35
  • rjrwyj
   rryjr
   rryjr
  • adfbfs
   arbhaer
   arbhaer
  • sbasbsfab
   fbsfbasfb
   fbsfbasfb
  • :t5:
   t5
   t5
  • arwehwr
   adfnae
   adfnae
  • sehnwteh
   afsdbafb
   afsdbafb
  • :وای8:
   وای8
   وای8
  • f f n
   fn fgn
   fn fgn
  • dahehe
   adbhetah
   adbhetah
  • :یاهوو10:
   یاهوو10
   یاهوو10
  • g,gf,
   jf,j,gj,
   jf,j,gj,
  • etheth
   rsyjrsj
   rsyjrsj
  • sdgneabnafdn
   fdnaenen
   fdnaenen
  • fabfabf
   fbafbfab
   fbafbfab
  • :یاهوو3:
   یاهوو3
   یاهوو3
  • الئاسبئبائ
   عغنمعععمع
   عغنمعععمع
  • :t12:
   t12
   t12
  • erhrewhreh
   eher
   eher
  • aetbebtw
   sberabeb
   sberabeb
  • :وای1:
   وای1
   وای1
  • :وای10:
   وای10
   وای10
  • hmdgm
   fsnn
   fsnn
  • adfbfsdbnfs
   zcgdafb
   zcgdafb
  • fsbasfbsfa
   ffbasdbasf
   ffbasdbasf
  • :یاهوو:
   یاهوو
   یاهوو
  • :یاهوو22:
   یاهوو22
   یاهوو22
  • قستسقفتق
   سقغتسقتا
   سقغتسقتا
  • adfbfsdbs
   adfbafdb
   adfbafdb
  • fasbasfbfsa
   fbafbfsa
   fbafbfsa
  • :یاهوو2:
   یاهوو2
   یاهوو2
  • :وای6:
   وای6
   وای6
  • :t19:
   t19
   t19
  • erherghehr
   ehreherh
   ehreherh
  • thwethetw
   rththt
   rththt
  • dtgethn
   tseheth
   tseheth
  • danbdandn
   gbndgandag
   gbndgandag
  • sfbasb
   sdfabsfb
   sdfabsfb
  • tukdtuek
   gmfm
   gmfm
  • dafbab
   sdfbaef
   sdfbaef
  • asbasbfa
   fbfbaf
   fbfbaf
  • :یاهوو1:
   یاهوو1
   یاهوو1
  • :t23:
   t23
   t23
  • rrewgrhg
   eeer
   eeer
  • uy,u,
   f,,u,
   f,,u,
  • dgabndgan
   gdbna
   gdbna
  • dfbafsbsfvb
   dafbsdfab
   dafbsdfab
  • afsdbsafb
   dfbafsdb
   dfbafsdb
  • l;jOJ/:L
   lj.lj/
   lj.lj/
  • sngdndg
   dgnsean
   dgnsean
  • fasbsfbfs
   fbafbfsb
   fbafbfsb
  • :t25:
   t25
   t25
  • erherherh
   erhwerhreh
   erhwerhreh
  • rstjrtj
   srjrsyj
   srjrsyj
  • dgngn
   gng
   gng
  • :)
   1
   1
  • :23:
   23
   23
  • :12:
   12
   12
  • :45:
   45
   45
  • :110:
   110
   110
  • :71:
   71
   71
  • :|
   22
   22
  • :*
   11
   11
  • :44:
   44
   44
  • :109:
   109
   109
  • :70:
   70
   70
  • :))
   21
   21
  • مرنتقنمثرت
   10
   10
  • :106:
   106
   106
  • :((
   20
   20
  • :9:
   9
   9
  • :42:
   42
   42
  • :105:
   105
   105
  • :31:
   31
   31
  • :68:
   68
   68
  • :57:
   57
   57
  • :8:
   8
   8
  • :41:
   41
   41
  • :67:
   67
   67
  • :7:
   7
   7
  • :103:
   103
   103
  • :29:
   29
   29
  • :66:
   66
   66
  • :17:
   17
   17
  • :53:
   53
   53
  • :39:
   39
   39
  • :102:
   102
   102
  • :16:
   16
   16
  • :دی
   4
   4
  • :15:
   15
   15
  • :48:
   48
   48
  • :113:
   113
   113
  • :3:
   3
   3
  • :37:
   37
   37
  • :78:
   78
   78
  • :63:
   63
   63
  • :14:
   14
   14
  • :47:
   47
   47
  • :112:
   112
   112
  • :(
   2
   2
  • :36:
   36
   36
  • :77:
   77
   77
  • @@
   24
   24
  • :62:
   62
   62
  • :13:
   13
   13
  • :46:
   46
   46
  • :111:
   111
   111